Alternative Text

قله‌ی پرتاب شما در اینستاگرام

خرید فالوور و لایک ارزان و با کیفیت اینستاگرام با تحویل فوری تا حداکثر ۵ دقیقه بعد از سفارش


مشاهده خدمات
فارستگ یه چیز دیگه‌س!

فالوور اینستاگرام

فالوور فعال و واقعی اینستاگرام با تحویل فوری. شروع قیمت از ۱۴ هزارتومان. با افزایش فالووهای اینستاگرامتان، توجه مشتریان و مخاطبان بالقوه خود را افزایش دهید.

الان سفارش دهید

لایک اینستاگرام

لایک ایرانی واقعی اینستاگرام.
شروع قیمت از ۴ هزارتومان. با تحویل فوری. بهترین شیوه برای افزایش اعتبار و جلب اعتماد مخاطبین پیج اینستاگرام شما می‌باشد.

الان سفارش دهید

ممبر تلگرام

به‌زودی. به‌زودی.
به‌زودی. به‌زودی
به‌زودی. به‌زودی

به‌زودی

تعرفه فالوور واقعی و با کیفیت اینستاگرام

قیمت فالوور اینستاگرام


خرید فالوور اینستاگرام ارزان و با کیفیت، با کمترین ریزش در بازار
همین الان سفارش دهید تا ۱۵٪ بیشتر از مقدار سفارشتان فالوور دریافت کنید.

۱۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۱۴

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۱ ساعت
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۳۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۳۴

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۲ ساعت
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۵۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۵۴

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۵ ساعت
۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۱,۰۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ‍۹۹

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۱۰ ساعت
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۲,۵۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۱۹۹

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۲۴ ساعت
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۵,۰۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۴۸۹

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۴۸ ساعت
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۱۰,۰۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۹۶۹

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۷۲ ساعت
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۲۵,۰۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۲,۳۹۰

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۷ روز
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۵۰,۰۰۰ فالوور واقعی


هزارتومان ۴,۴۹۰

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۱۰ روز
۱۵٪ فالوور بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و ریزش کم
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

تعرفه لایک ایرانی و با کیفیت اینستاگرام

قیمت لایک اینستاگرام


خرید لایک ارزان اینستاگرام، لایک ایرانی، با کیفیت و کاملا طبیعی
همین الان سفارش دهید تا ۱۵٪ بیشتر از مقدار سفارشتان لایک دریافت کنید.

۱۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۴

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۲ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۲۵۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۸

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۴ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۵۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۱۴

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۸ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۱,۰۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ‍۲۲

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۱۲ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۲,۵۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۵۰

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۲۴ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۴,۰۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۷۵

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۴۸ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۱۰,۰۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۶۶۰

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۷۲ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۱۵,۰۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۹۳۰

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۷۲ ساعت

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

۲۰,۰۰۰ لایک ایرانی


هزارتومان ۱,۱۸۰

شروع فوری سفارش
زمان تقریبی تکمیل: ۴ روز

۱۵٪ لایک بیشتر

بدون نیاز به پسورد
بالاترین کیفیت و طبیعی
شروع نهایتا تا ۵ دقیقه بعد
۴۵ روز ضمانت بازگشت وجه
پشتیبانی ۲۴/۷

ثبت سفارش

ویژگی‌ها

چرا فارس‌تگ بهترین انتخاب است؟


بدون نیاز به پسورد / رمز عبور اینستاگرام

تمامی سرویس‌های ارائه شده در فارس‌تگ، بدون هیچگونه نیاز به رمز عبور، اطلاعات حساس یا مراحل پیچیده‌ی ثبت‌نام است.

Alternative Text

شروع فوری به محض سفارش

به محض اینکه سفارش خود را ثبت می‌کنید وارد سیستم پردازش فارس‌تگ می‌شود و بدون هیچگونه دخالت انسانی و به صورت کاملا اتوماتیک تحویل داده می‌شود.

Alternative Text

ارزان‌ترین قیمت و کیفیت فوق‌العاده

از آنجا که فارس‌تگ تامین‌کننده‌ی دست اول خدمات شبکه‌های اجتماعی می‌باشد، شما می‌توانید با پایین‌ترین قیمت سرویس‌های با کیفیتی تهیه نمایید.

Alternative Text

Alternative Text


رقابت با شما در اینستاگرام برای دیگران رویاست...

هرچه آمار و ارقام پیج اینستاگرام شما بالاتر باشد توجه و اعتبار بیشتری به سمت شما خواهد آمد.


حالا شروع کن !
پاسخ شما آماده است

سوالات متداول شما


سوالی داشتید؟ جوابش همینجاست. اگر اینجا نبود به ما پیام دهید.

چرا نیاز به فالوور دارم؟

هنگامی که شروع می کنید ، رشد مخاطبان خود یک چالش واقعی است. ما در فارس‌تگ تمامی تلاشمان را می‌کنیم تا شما یک افزایش فوری در تعداد فالوورهای خود داشته باشید این به آن معناست که پیج یا برند شما بیشتر به گوش و چشم مخاطبان شما میخورد و این منجر به رشد سریع تر ارگانیک و طبیعی شما می‌شود. .
این رشد منجر به افزایش تعداد لایک‌ها می‌شود ، و این امر در الگوریتم های اینستاگرام برای قرار دادن صفحه شما در صفحه‌ی اکسپلور کمک می‌کند که در نهایت منجر به افزایش ، هدفمند شدن ترافیک و دنبال کنندگان بیشتر می شود.

شروع و تحویل سفارش چقدر زمان می‌بره؟

پس اینکه تصمیم به ساخت پیج اینستاگرام گرفته‌اید، قطعا علاقه دارید تا هرچه سریع‌تر دنبال‌کنندگان صفحه‌ی شما بالاتر رود و قله‌های اینستاگرام را فتح کنید. بر خلاف بسیاری از همکاران و رقبای ما، سفارشات فارس‌تگ سریعا به محض ثبت سفارش در وبسایت شروع می‌شوند.

چه ریسک‌هایی وجود داره؟ برای پیجم مشکلی پیش نیاد؟

هیچ ریسکی وجود ندارد، و با با پروسه‌ی هوشمند و نوین فارس‌تگ، هیچوقت برای پیج شما مشکلی پیش خواهد آمد.
مانند هر جنبه‌ی دیگر خدمات ما، ما امنیت شما را جدی می گیریم، در واقع ما یک رویکرد منحصر به فرد و خلاقانه برای دستیابی به فالوورها ایجاد کرده‌ایم که در نتیجه حساب شما هرگز در معرض غیرفعال یا بسته‌شدن قرار نمی گیرد.
روش کاری ما همیشه و سریع در جهت رعایت خط مشی‌های اینستاگرام یا تغییرات در الگوریتم‌ها و سیاست‌های اینستاگرام بروز می‌شود. با داشتن هزاران پیج اینستاگرام در پروسه‌ی کاریمان به صورت روزانه شما کافیست به کارهایی که انجام می دهیم اعتماد داشته باشید و فقط از نتایج لذت ببرید.

آیا نیاز است رمز عبورم را در اختیار شما قرار دهم؟

خیر، ما به هیچ اطلاعات حساسی از پیج شما نیاز نداریم. فالوورهای جدید با کلیک کردن روی دکمه فالو شما را فالو می‌کنند. به همین سادگی!
شما ممکن است اپلیکیشن و وبسایت‌هایی ببینید که به شما وعده‌ی فالوور جدید و بالا می‌دهند اما اغلب به رمز عبور پیج شما نیاز دارند که به این معنیست که به اطلاعات صفحه‌ی شما دسترسی خواهند داشت. پیشنهاد می‌کنیم از این روش‌ها دوری کنید چرا که توسط اینستاگرام قابل تشخیص می‌باشد و در نهایت منجر به بسته شدن یا غیر فعال شدن پیج شما می‌شود.

فالوور با کیفیت چیست؟

کیفیت شاید مهمترین ویژگی فالوور باشد. ممکن است تعداد زیادی فالوور جذب کنید اما اگر آن فالوورها فعال نباشند در واقع بی کیفیت هستند. وقتی در فارس‌تگ از فالوور با کیفیت صحبت می‌کنیم به این معنیست که این فالوورها طبیعی رفتار می‌کنند و آنها برای یک دوره‌ی طولانی فالوور شما باقی‌میانند.
ادعاهای زیادی توسط رقبا و همکاران ما مطرح می‌شود که غالبا صرفا فریبنده هستند. اما به عنوان یک مجموعه‌ی صادق، به سادگی می‌گوییم که فالوورهای ما با کیفیت و قیمت‌های عالی ارائه می‌شوند. همچنین در کنار آن پشتیبانی عالی و خدمات پس از فروش فارس‌تگ در کنار شماست.